استانداری آذربایجان غربی (فرمانداري بوكان) - سیستم میز خدمت
پیشخوان خدمات الکترونیک استانداری آذربایجان غربی (فرمانداري بوكان)

راهنما

به سیستم ثبت نامه توسط ارباب رجوع خوش آمدید.

اطلاعات کاربری
*
*
*
*
برای ثبت نامه ابتدا اطلاعات بالا را وارد نمایید.